Nuray KILINÇ

Ünvanı: 
Mali Hizmetler Uzmanı
Görev Tanımı: 

1.     5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen görevleri yürütmek.

2.     5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen görevleri yürütmek.

3.     Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.

4.     Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planı ve iç kontrol hedeflerinin birimimizde uygulama çalışmalarında kendilerine verilen görevleri yürütmek.

5.     Üniversitemiz İç Kontrol yönetim sistemi doğrultusunda birim İç Kontrol yönetimi çalışmalarında kendilerine verilen iş ve/veya işlemleri yapmak.

6.     Üniversitemiz Ön Mali Kontrol Yönergesinin İlgili maddelerinde öngörülen kontrolleri yapmak.

7.     Birim Yetkilisi tarafından verilen görev sorumluluklarıyla ilgili benzeri görevleri yapmak.

Sıra 
17.00